Shopify İYS (İleti Yönetim Sistemi) Entegrasyonu

Shopify x İYS Entegrasyonu

Bu uygulama ile kullanıcıların ticari elektronik ileti onayları ve izin güncellemelerini mevzuata uygun olacak şekilde İleti Yönetim Sistemine aktarımını sağlayıp, iki platformu birbirine tam entegre edin.

İleti Yönetim Sistemi(İYS) Nedir?

Tüm hizmet sağlayıcıların güncel ticari elektronik ileti onaylarını kaydettikleri ulusal veri tabanı sistemidir. Alıcılar (vatandaşlar) onay verebildikleri gibi, mevcut onayları için ret haklarını da İYS üzerinde kullanabilirler.

Mevzuat

Yasal Süre Sınırı

Markalar, aldığı izin bilgileri izin tarihini takiben 3 iş günü içerisinde İYS plaformuna aktarılmalıdır. Aksi durumda izinsiz sayılmaktadır. İzin reddi sonrasında 3 iş günü içerisinde ticari elektronik iletilerinin gönderimleri durdurulmalıdır.

Entegrasyon

Operasyonel Kolaylık

Yasal süreler kapsamında Shopify x İYS Entegrasyonu uygulaması tüm izin bilgilerini İYS'ye saatlik aktarır ve gecelik senkron eder. Shopify'daki pazarlama izinleri merkezli çalışır, ek bir işleme gerek duymaz.

Bilgilendirme

İzin İşlem Kayıtları

Kullanıcıların izin verme/güncelleme bilgileri İYS kayıtlarına ek olarak Shopify müşteri detay sayfasında ayrı bir alanda da kayıt altına alınır. Kullanıcılar ister İYS panelinde isterse Shopify üzerinde izin güncellemelerini yapabilir, uygulama son güncellenen veriyi esas alıp senkronizasyon sağlar.

İYS x Shopify Entegrasyonu

Uygulamamız özel olarak mağazanıza kurulmaktadır.